Hotel Diva Spa, Kołobrzeg
Hotel Diva Spa, Kołobrzeg

The best promotions
exclusively on our website

02 10 2022
03 10 2022
02 10 2022
03 10 2022
Banner background

Konkurs

„Pamiątka z pobytu”

 

SKRÓCONE ZASADY ZABAWY

  1. Odwiedź nasz Hotel pomiędzy 14.04 a 31.08.2022 r.
  2. W terminie pomiędzy 14.04 a 31.08.2022 r. wykonaj zadanie konkursowe, polegające na opublikowaniu na stronie www.instagram.com lub www.facebook.com publicznego posta w postaci zdjęcia/filmu z pobytu w naszym Hotelu, oznaczając przy tym jeden z naszych profili w Social Mediach ( www.instagram.com/divaspa_kolobrzeg lub www.facebook.com/DivaSpaKolobrzeg ).
  3. Zgłoszenia muszą posiadać w treści posta nr rezerwacji, aby móc zweryfikować pobyt:

- dla rezerwacji dokonanych bezpośrednio w Hotelu: nr rezerwacji podawany jest w potwierdzeniu od Hotelu

- dla rezerwacji dokonanych przez Portale: nr rezerwacji podawany jest w potwierdzeniach od danego Portalu

  1. Hotelowe Jury raz w miesiącu wybierze najlepsze zgłoszenie, które nagrodzi 1x voucherem pobytowym dla 2 osób ze śniadaniami i obiadokolacjami do wykorzystania w niskim sezonie do końca 2023 r.


Więcej informacji w poniższym Regulaminie.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

„Pamiątka z pobytu – wygraj voucher do Hotelu DIVA SPA**** w Kołobrzegu”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest DIVA SP. Z O.O. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. T. Kościuszki 16,
będąca Właścicielem Hotelu DIVA SPA**** w Kołobrzegu, zapewniająca nagrody.

2. Informacje o konkursie dostępne są pod poniższymi adresami:
www.hoteldivaspa.pl/konkurs
https://www.facebook.com/DivaSpaKolobrzeg
https://www.instagram.com/divaspa_kolobrzeg/

3. Uczestnikiem konkursu na warunkach, które zostały określone w poniższym Regulaminie, może być każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, posiadająca adres zamieszkania na terenie Polski.

4. Konkurs prowadzony jest na terenie Polski na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Konkurs rozpoczyna się 14.04.2022 r., a zakończy 31.08.2022 r. o godz. 23:59

6. Konkurs został podzielony na 5 etapów.

7. Czas trwania etapów:

- Etap I: 14.04 – 30.04.2022 r
- Etap II: 01.05 – 31.05.2022 r.
- Etap III: 01.06 – 30.06.2022 r.
- Etap IV: 01.07 – 31.07.2022 r.
- Etap V: 01.08 – 31.08.2022 r.

8. W każdym etapie Uczestnicy mogą wygrać 1 nagrodę główną.

9. Ogłoszenie Zwycięzcy danego etapu nastąpi najpóźniej do 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia danego etapu na stronach:
www.hoteldivaspa.pl/konkurs
www.facebook.com/DivaSpaKolobrzeg
www.instagram.com/divaspa_kolobrzeg

10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram.com oraz Facebook.com, ani z nimi związany. Oba portale zwolnione są z odpowiedzialności.

II. NAGRODY

1. Organizator przewiduje łącznie 5 nagród głównych.

2. Nagroda główna – voucher na 2 noclegi dla 2 osób dorosłych wraz ze śniadaniami i obiadokolacjami,
do wykorzystania w sezonie niskim do końca 2023 r.

III. ZASADY ZABAWY

1.W ramach zabawy, Uczestnik ma za zadanie przedstawić w wybrany sposób (zdjęcie lub film) jak spędził swój pobyt w Hotelu Diva SPA**** w Kołobrzegu, zrealizowanym pomiędzy 14.04.2022 r. a 31.08.2022 r., a następnie opublikować publicznie swoje zgłoszenie na Instagramie lub Facebook’u oraz oznaczyć wybrany profil Hotelu:
- dla Instagrama (www.instagram.com/divaspa_kolobrzeg)
- dla Facebook’a (www.facebook.com/DivaSpaKolobrzeg)

2.Obowiązują zasady:

a) Zgłoszenie musi dotyczyć pobytów, które zostały zrealizowane pomiędzy 14.04.2022, a 31.08.2022 r.
b) Uczestnik może dokonać dowolną ilość zgłoszeń, przy czym każde zgłoszenie musi być unikalne (inne zdjęcie, inny film). Zgłoszenia zbliżone do siebie wizualnie (np. to samo zdjęcie/film, lecz inny tekst) będą odrzucane.
c) Każde zgłoszenie musi być przypisane do konkretnej osoby – zabrania się używania tych samych zgłoszeń przez inne osoby (znajomi, członkowie Rodziny itp.)
d) Zgłoszenia muszą posiadać w treści posta nr rezerwacji, aby móc zweryfikować pobyt:
- dla rezerwacji dokonanych bezpośrednio w Hotelu: nr rezerwacji podawany jest w potwierdzeniu od Hotelu
- dla rezerwacji dokonanych przez Portale: nr rezerwacji podawany jest w potwierdzeniach od danego Portalu
e. Zgłoszenia nie powinny naruszać prywatności osób trzecich (np. zdjęcie z obcą osobą w tle, którą można rozpoznać po twarzy)
f) Zgłoszenia przesłane po 23:59 w dniu 31.08.2022 r. nie będą brały udziału w zabawie.
g) Każdy Uczestnik może wygrać nagrodę główną tylko raz.
h) W każdym etapie, Jury składające się z Pracowników Hotelu Diva SPA****, wybierze 1 osobę, którą nagrodzi nagrodą główną.

IV. Przydzielanie nagród

1.Nagroda główna: zwycięzca zabawy ma obowiązek w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty podania wyników, skontaktować się z Hotelem poprzez Instagram lub Facebook hotelowy, przy użyciu konta, które zostało wybrane jako zwycięskie w celu potwierdzenia wygranej. Odpisanie z innego konta nie będzie uwzględniane.

2. W przypadku braku kontaktu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty podania wyników, nagroda przepada i nie przechodzi na innego Uczestnika konkursu.

3. Nagroda zostanie przekazana drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres e-mail najpóźniej do 14 dni kalendarzowych od terminu potwierdzenia wygranej.

4. Nagroda jest imienna, nie może być przepisana na inną osobę, wymieniona na ekwiwalent pieniężny lub odsprzedana.

5. Hotel zastrzega sobie prawo do nie wydania nagrody w przypadku jeśli weryfikacja Laureata budzi wątpliwości.

V. ZGŁOSZENIE DO ZABAWY JEST RÓWNOZNACZNE Z OŚWIADCZENIEM, IŻ OSOBA:

1. Akceptuje warunki Regulaminu.

2. Nie jest Pracownikiem Hotelu, ani nie jest spokrewniona z Pracownikami, którzy biorą udział w przygotowaniu konkursu.

3. Wyraża zgodę na publikację przesłanych zgłoszeń na poniższych stronach:
www.hoteldivaspa.pl/konkurs
www.facebook.com/DivaSpaKolobrzeg
www.instagram.com/divaspa_kolobrzeg

Publikacja wybranych zgłoszeń nie jest równoznaczna z wygraną nagrody – publikacje mogą pełnić charakter informacyjny jak np. przedstawienie wybranego zgłoszenia jako ciekawostki/wyróżnienia.

4. Uczestnicy zabawy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Wszelkie naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w zabawie.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. Połączenia internetowe, a w szczególności za zawieszenie, zerwanie lub zniekształcenie połączenia.

b. Uszkodzenie lub utratę treści przesłanych drogą elektroniczną.

2. Wszelkie roszczenia Uczestników zabawy z tytułów wymienionych wyżej są wyłączone z odpowiedzialności Organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia, które uniemożliwiają poprawne przeprowadzenie zabawy oraz których nie był w stanie przewidzieć lub zapobiec.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu bez konieczności powiadamiania o tym uczestników zabawy.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych jest DIVA SP. Z O.O. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. T. Kościuszki 16, posiadająca NIP 6711739464.

2. Organizator gromadzi i przetwarza dane uzyskane podczas konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.

3. Zapytania odnośnie gromadzenia i przetwarzania danych można kierować na adres e-mail: iod@hoteldivaspa.pl

4. Organizator nie wykorzystuje zebranych danych do działań marketingowych.

5. Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować na adres mailowy:

konkurs@hoteldivaspa.pl (Organizator zastrzega sobie prawo do odpisania wyłącznie na poszczególne zapytania).

Data sporządzenia Regulaminu: 14.04.2022 r.

10% for you
Newsletter

Receive a 10% discount on your booking right now! Join the newsletter and stay up to date
with the latest promotions!

zdrowy hotel
mobile nav bg
View on the map

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by Diva Sp. z o.o., Ul. T. Kościuszki 16, 78-100, Kołobrzeg . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved